Domov > Odznak

Odznak

Odznak je zariadenie alebo doplnok, často obsahujúce insígnie organizácie, ktoré sú prezentované alebo zobrazené na označenie nejakého výkonu služby, zvláštneho úspechu, symbolu autority udelenej prísahou (napr. Polícia a oheň), znak legitímneho zamestnania alebo štatút študenta, alebo ako jednoduchý prostriedok identifikácie. Používajú sa tiež v reklame, reklame a na účely budovania značky. Policajné odznaky pochádzajú zo stredoveku, keď rytieri nosili erb, ktorý vyjadruje ich oddanosť a vernosť.

Odznaky môžu byť vyrobené z kovu, plastu, kože, textilu, gumy atď. A bežne sa pripevňujú k oblečeniu, taškám, obuvi, vozidlám, domácim elektrickým zariadeniam atď. Textilné odznaky alebo nášivky môžu byť buď tkané alebo vyšívané a je možné pripevniť nalepením, nažehlením, prišitím alebo aplikáciou.

Odznaky sa stali vysoko zbierateľnými: napríklad vo Veľkej Británii existuje Zberateľský kruh odznakov od roku 1980.
<1>