Domov > Medaila

Medaila

Medailu možno udeliť osobe alebo organizácii ako formu uznania pre olympijské, športové, charitatívne, propagačné, vojenské alebo vedecké dary.

Medaila je zvyčajne pozlátená zlatou, striebornou alebo bronzovou farbou, čo predstavuje pre hráča rôzne pódium. Zlatá medaila je určená pre najvyššiu scénu. Hráč tvrdo pracuje a stojí na najvyššom mieste a získava zlatú medailu, čo znamená slávu a peniaze, dokonca aj slávu krajiny.

Medaila sa môže vyrábať aj v tvare obdĺžnika, aj keď by sa to dalo správnejšie označiť ako plaketa a oficiálne ocenenia, ako napríklad vojenské vyznamenania, kríže alebo hviezdy, ktoré sa stále voľne volajú „medaily“.
<1>